WAŻNA INFORMACJA

WAŻNA INFORMACJA SM „JAROTY”
Informujemy, że zaświadczenia o przysługującym prawie do lokalu i niezaleganiu w opłatach wydawane są w terminie do 7 dni od daty wpływu/zgłoszenia wniosku do Spółdzielni.
W przypadku złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia, z którym wiąże się konieczność uregulowania należności, termin 7 dni biegnie od daty zaksięgowania wpłaty na koncie Spółdzielni.