EBOK-KOMUNIKAT

WSZYSTKIE INFORMACJE O LOKALU ZAWSZE POD RĘKĄ!

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowych funkcjonalności w ramach eBOK. Od 1 stycznia 2023 roku uruchomiono moduł pozwalający na umieszczanie części dokumentów związanych z opłatami za lokale, rozliczeniami mediów itp. w formie elektronicznej w module E-USŁUG.

Formularz dostępny pod adresem:
https://smjaroty.pl/formularze-wnioski/