WYMIANA WODOMIERZY

KOMUNIKAT
WYMIANA WODOMIERZY MIESZKANIOWYCH
HARMONOGRAM od 02.04.2024 r. do 06.04.2024 r.

Adres Data Klatki/Piętra/nr mieszkania Godziny
Orłowicza 1 2024-04-02 klatka I – mieszkania 1 -10 17.00 – 20.00
Orłowicza 1 2024-04-03 klatka I – mieszkania 11 -16, 91, 92 17.00 – 20.00
Orłowicza 1 2024-04-04 klatka II – mieszkania 17 – 32, 93, 94 8.00 – 16.00
Orłowicza 1 2024-04-06 klatka III – mieszkania 33 – 46, 95, 96 9.00 – 17.00
Orłowicza 7 2024-04-04 klatka I – mieszkania 1 -10 15.30 – 20.00
Orłowicza 7 2024-04-05 klatka I – mieszkania 11 -16, 91, 92, 15.30 – 20.00
Orłowicza 7 2024-04-06 klatka II – mieszkania 17 – 32, 93, 94 9.00 – 16.00
Kanta 3 2024-04-02 klatka III 9.00 – 17.00
Kanta 5 2024-04-03 klatka I 9.00 – 17.00
Kanta 5 2024-04-04 klatka II 9.00 – 17.00
Kanta 5 2024-04-05 klatka III 9.00 – 17.00
Burskiego 32 2024-04-02 klatka I 9.00 – 17.00
Burskiego 32 2024-04-03 klatka II 9.00 – 17.00
Burskiego 32 2024-04-04 klatka III 9.00 – 17.00
Burskiego 13 2024-04-05 9.00 – 17.00
Leyka 10 2024-04-02 klatka I, II 8.00 – 17.00
Leyka 5 2024-04-03 klatka I, II 8.00 – 17.00
Leyka 11 2024-04-04 8.00 -15.00
Leyka 12 2024-04-05 klatka I, II 8.00 -15.00
DRUGI TERMIN MONTAŻU
Adres Data Klatki/Piętra/nr mieszkania Godziny
Hanowskiego 1 2024-04-02 klatka I, II 17.00 – 19.00
Hanowskiego 4 2024-04-04 klatka I, II 16.00 – 19.00
Burskiego 14 2024-04-06 klatka I, II 9.00 – 17.00
Burskiego 16 2024-04-06 klatka I, II 9.00 – 17.00
Leyka 4 2024-04-03 17.00 – 19.00
Leyka 9 2024-04-03 klatka I, II 17.00 – 19.00

W celu sprawnej realizacji robót prosimy o zapewnienie pracownikom swobodnego dostępu do pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze i umożliwienie łatwego dostępu do miejsca, w którym nastąpi montaż.