Strona startowa

O spółdzielni:

Historia

Statut

Zarząd i Rada Nadzorcza

Zasoby

Kontakt

 

Aktualności:

Wiadomości

Dofinasowanie z Unii Europejskiej

Gazetka

Przetargi

Domy kultury

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenia mieszkaniowe

   
 

Wiadomości:

Data publikacji
Opis wiadomości
2019-09-19

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jaroty" w Olsztynie, ul. Wańkowicza 9 zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020.

Oferta powinna zawierać:

 1. Nazwę i adres firmy oraz poświadczony wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
 2. Wykaz podmiotów, w których oferent przeprowadził badanie sprawozdań finansowych w ciągu ostatnich 3 lat, za szczególnym uwzględnieniem spółdzielni mieszkaniowych.
 3. Kwotę wynagrodzenia brutto za badanie sprawozdania finansowego.
 4. Potwierdzenie zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
 5. Wstępny plan i termin badania sprawozdania finansowego – oczekiwany termin przekazania raportu wraz z opinią: 17.04.2020 r.

Oferty należy składać do 10.10.2019 r. na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jaroty", ul. Wańkowicza 9, 10-684 Olsztyn




2019-09-19

OGŁOSZENIE z dnia 1.07.2019 r.
o wolnych miejscach postojowych na parkingach

(aktualizacja na dzień 19.09.2019 r.)

Działając na podstawie § 2 ust. 4 pkt 1) Regulaminu wykorzystania terenów Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie na potrzeby parkingów, uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółdzielni, informujemy o możliwości składania wniosków o zawarcie umowy najmu określającej warunki korzystania z wolnych miejsc postojowych na następujących parkingach:


l.p.

adres

osiedle

ilość wolnych miejsc

1.

Murzynowskiego 8

NAGÓRKI

1 / niezadaszone

2.

Murzynowskiego 22

NAGÓRKI

1 / niezadaszone

3.

Orłowicza 1

NAGÓRKI

1 / niezadaszone

4.

Sobocińskiego 1

PIECZEWO

1 / niezadaszone


Listy osób ubiegających się o korzystanie z miejsc postojowych na danym parkingu sporządza Spółdzielnia w oparciu o pisemne wnioski osób zainteresowanych, które należy składać w sekretariacie Spółdzielni (ul. Wańkowicza 9, pok. 101). Każdemu wnioskodawcy oraz małżonkom przysługuje prawo ubiegania się o jedno miejsce postojowe.

Umowy zawierane będą w kolejności wynikającej ze złożonych wniosków dotyczących danego parkingu (decyduje kolejność wpływu wniosku potwierdzona pieczęcią datownika sekretariatu Spółdzielni po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia), z tym że pierwszeństwo przysługuje osobom spełniającym warunki określone w § 2 ust. 2 powołanego regulaminu, który zamieszczony jest na stronie internetowej Spółdzielni:
www.smjaroty.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące parkingów położonych na poszczególnych osiedlach można uzyskać w siedzibach administracji osiedlowych lub pod poniższymi numerami telefonów:

 • Administracja Osiedla Nagórki, ul. Wańkowicza 9 w Olsztynie, pok. 27,
  tel. 89 543 55 12 lub 89 543 55 23;
 • Administracja Osiedla Jaroty, ul. Jaroszyka 14 w Olsztynie, pok. 3,
  tel. 89 543 55 64 lub 89 543 55 61;
 • Administracja Osiedla Pieczewo, ul. Jeziołowicza 11 w Olsztynie,
  tel. 89 543 55 56 lub 89 543 55 59.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie



2019-08-21

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jaroty" w Olsztynie, ul. Wańkowicza 9,
tel. (89) 543-55-03, fax (89) 543-55-45

posiada wolne lokale użytkowe przy ul.:

 1. Orłowicza 1A - pow. ok. 421,00 m² (parter po byłej wymiennikowni i hydroforni)
 2. Orłowicza 31 - pow. ok. 134,00 m² (parter)
 3. Orłowicza 12 - pow. ok. 550,00 m² (parter)
 4. Murzynowskiego 22D - pow. ok. 283,00 m² (parter po byłej wymiennikowni)
 5. Barcza 11A - pow. ok. 276,00 m² (parter po byłej wymiennikowni)
 6. Boenigka 12A - pow. ok. 58,00 m² (piwnica)
 7. Burskiego 18 - pow. ok. 16,00 m² (parter)
 8. Wilczyńskiego 6A - pow. ok. 77,00 m² (piwnica)
 9. Żurawskiego 4A - pow. ok. 20,00 m² (parter)
 10. Świtycz-Widackiej 1A - pow. ok. 103,00 m² (przyziemie po byłej wymiennikowni)
 11. Świtycz-Widackiej 1A - pow. ok. 60,00 m² (przyziemie po byłej hydroforni)
 12. Sikiryckiego 9 - pow. ok. 33,00 m² (I piętro)


2018-10-29

BALKONY I OGRÓDKI W KWIATACH `2018

Już wiadomo, kto ma najpiękniejsze ogrody i balkony na naszych osiedlach, bowiem we wrześniu odbyły się finały poszczególnych osiedlowych edycji - XXII na Jarotach, XIX na Pieczewie i XVI na Nagórkach, a zwycięzcy odebrali już nagrody. Członkowie osiedlowych komisji gratulowali laureatom pomysłowości w tworzeniu kompozycji kwiatowych, zastosowaniu różnorodnych kolorowych roślin i docenili trud ogromnego wysiłku włożonego, by w to upalne lato w tak doskonałej kondycji utrzymać rośliny. Konkurs jest przede wszystkim kierowany do tych, którzy kochają rośliny i dbają o wizytówkę nie tylko swoich balkonów czy ogródków, ale również najbliższej przestrzeni osiedlowej i miejskiej

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za ich trud związany z ukwiecaniem naszych osiedli. Zapraszamy do obejrzenia nagrodzonych balkonów i przydomowych ogródków, być może inni zainspirują się i zadeklarują swój udział w przyszłorocznych edycjach konkursu "Balkony i ogródki w kwiatach".

[ Nagórki ] [ Jaroty ] [ Pieczewo ]



2017-06-27

List dra Jerzego Jankowskiego Prezesa Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP [treść listu...]


2016-09-21

Informujemy, że poza godzinami pracy Spółdzielni usterki związane z siecią wodociągową, kanalizacyjną, instalacjami - gazową, elektryczną, centralnym ogrzewaniem należy zgłaszać do Pogotowia Technicznego pełniącego dyżur przez całą dobę pod nr tel. 089 527-37-71


2015-01-05


Zapraszamy do obejrzenia naszej prezentacji zdjęciowej
wykonanej z okazji Jubileuszu XXXV-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty"


   
 
Projekt 2004-2018 SM "Jaroty". Wszelkie prawa zastrzeżone