KOMUNIKAT WODA

KOMUNIKAT

SM „Jaroty” zwraca się z prośbą o podanie stanów liczników wody na koniec lipca 2022 r.
Powyższe jest następstwem zapowiadanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie podwyżki od 01 sierpnia 2022 r. stawki taryfowej oraz ceny jednostkowej wody.

Zarząd SM „Jaroty”