UWAGA-TR

UWAGA!!!

dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, w których zarejestrowana jest działalność gospodarcza

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, a tym samym obowiązku Spółdzielni do złożenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie oświadczenia, w którym należy określić szacunkową ilość ciepła, która będzie zużywana na potrzeby gospodarstw domowych w lokalach mieszkalnych i na potrzeby części wspólnych budynków wielolokalowych właściciele lokali mieszkalnych, w których zarejestrowana jest działalność gospodarcza zobowiązani są do poinformowania Spółdzielni, w jakim zakresie ciepło jest wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. 

Wzór oświadczenia dostępny jest na naszej stronie internetowej, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wańkowicza 9 oraz w administracjach osiedlowych przy ul. Jeziołowicza 11, ul. Jaroszyka 14.

WZÓR OŚWIADCZENIA.PDF – plik do pobrania

Oświadczenie może być wysłane na adres e-mail: sekretariat@smjaroty.pl lub złożone w siedzibie Spółdzielni lub administracji osiedla.