KOMUNIKAT MIESIĘCZNIK JAROTY

SZANOWNI CZYTELNICY PISMA MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI „JAROTY”

Pragniemy poinformować o zmianach dotyczących wydawania „Jarot”. Zmiana polegać będzie na ograniczeniu częstotliwości do około czterech wydań w ciągu roku, zmiany szaty graficznej oraz zmiany kolportażu, która będzie polegać na dostarczaniu biuletynu „Jaroty” do Państwa skrzynek pocztowych.

Następny numer biuletynu „Jaroty” ukaże się w kwietniu br. i dostępny będzie zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej na naszej stronie internetowej: www.smjaroty.pl