ZAWIADOMIENIE O WZ

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie, działając na podstawie § 86 ust. 2 pkt 6 Statutu uprzejmie zawiadamia, że LVIII Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie odbędzie się w dniu 7 czerwca 2023 r. o godz. 17.00 w sali gimnastycznej V Liceum Ogólnokształcącego im. Wspólnej Europy przy ul. Krasickiego 2 w Olsztynie.

LINK DO PEŁNEJ WERSJI ZAWIADOMIENIA