Tablice reklamowe

KOMUNIKAT

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAROTY” informuje, że na terenach trzech Osiedli tj. NAGÓRKI, PIECZEWO i JAROTY posiada tereny, które mogą być przeznaczone pod dzierżawę w celu ustawienia tablic reklamowych, bilbordów, plakatów itp.  Zainteresowane osoby w celu ustalenia konkretnej lokalizacji winny kontaktować się z Kierownikami poszczególnych Osiedli pod numerami:

  • Administracja Osiedla Nagórki – 89 543 55 23;
  • Administracja Osiedla Pieczewo – 89 543 55 56;
  • Administracja Osiedla Jaroty – 89 543 55 61.