ZAWIADOMIENIE O LIX WALNYM ZGROMADZENIU

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie, działając na podstawie § 86 ust. 2 pkt 6 Statutu uprzejmie zawiadamia, że LIX Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie odbędzie się w dniu 15 grudnia 2023 r. o godz. 17.00 w sali V Liceum Ogólnokształcącego im. Wspólnej Europy, przy ul. Krasickiego 2 w Olsztynie.

LINK DO PEŁNEJ WERSJI ZAWIADOMIENIA