KOMUNIKAT – WŁAMANIA

KOMUNIKAT

Informujemy, iż w ostatnim czasie odnotowano liczne zgłoszenia mieszkańców osiedla JAROTY o włamaniach do pomieszczeń piwnicznych w budynków mieszkalnych, głównie w obrębie ulicy KANTA. W związku z powyższym w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia tego typu zagrożeń oraz zwiększenia bezpieczeństwa osób i mienia, zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców o zamykanie drzwi wejściowych do budynków, korytarzy piwnicznych oraz zwrócenie szczególnej uwagi na zabezpieczenie oraz skuteczność zamknięć do indywidualnych komórek piwnicznych.