Uruchomienie sezonu grzewczego 2022

K O M U N I K A T

Informujemy, że uwzględniając prognozy pogody, w szczególności nocne spadki temperatury poniżej 100C i opady deszczu w nadchodzącym tygodniu, uruchamiamy dostawę ciepła na cele centralnego ogrzewania do budynków Spółdzielni z dniem 16.09.2022 r.

Jednocześnie przypominamy, że w momencie uruchamiania centralnego ogrzewania wszystkie zawory grzejnikowe w Państwa mieszkaniach powinny być w położeniu „PEŁNE OTWARCIE” w celu uniknięcia zapowietrzenia instalacji.

ROZMOWA NA CZASIE 1.09.22

ROZMOWA NA CZASIE

KOMUNIKAT WODA

KOMUNIKAT

SM „Jaroty” zwraca się z prośbą o podanie stanów liczników wody na koniec lipca 2022 r.
Powyższe jest następstwem zapowiadanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie podwyżki od 01 sierpnia 2022 r. stawki taryfowej oraz ceny jednostkowej wody.

Zarząd SM „Jaroty”

ZAWIADOMIENIE O WZ 2

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie, działając na podstawie § 86  ust. 2 pkt 6 Statutu uprzejmie zawiadamia, że LVIII Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbędzie się w dniu 5 sierpnia (piątek) o godz. 17.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ul. Krasickiego 2 w Olsztynie.

Link do pełnej wersji zawiadomienia