przetarg 29-09-2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAROTY” w Olsztynie, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543-55-03, fax 89 543-55-45 zaprasza do złożenia ofert w trybie bezprzetargowym – zapytania ofertowego na:

 

Skup i demontaż wyposażenia nieczynnych  hydroforni,  w zakresie wycięcia, wywiezienia  i utylizacji zbiorników stalowych o pojemności od ok. 2,5 m3 do 4 m3;  . agregatów sprężarkowych oraz armaturę (tj. zasuwy, zawory zwrotne, filtry, pompy wody itp.) i orurowaniem stalowym  o łącznej szacunkowej masie ok. 23.000 kg w ośmiu  lokalizacjach wg poniższego zestawienia:

Termin realizacji zamówienia: do 10.12.2020 r.

 

Lp. Adres Szacunkowa waga złomu (kg) Dodatkowe prace
1 Wiecherta 5 3300 wstawić odcinek rury Ø 100  długości ok. 3,3 mb z flanszami, oraz zaślepić trzy połączenia flanszami
2 Wiecherta 10 3700 wstawić odcinek rury Ø 100  długości ok. 2,3 mb z flanszami, oraz zaślepić dwa  połączenia flanszami
3 Herdera  13 2600 Trzy połączenia zaślepić flanszami
4 Herdera  18A 2400 Trzy połączenia zaślepić flanszami
5 Mroza  30 2400 Czter połączenia zaślepić flanszami
6 Kanta  24 2200 Pięć połączenia zaślepić flanszami
7 Kanta  46 2300 Trzy połączenia zaślepić flanszami i trzy korkami Ø 100
8 Burskiego  14 A 4400 Cztery połączenia zaślepić flanszami

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu  zapytania ofertowego można uzyskać  w Administracji Osiedla Jaroty,  ul. Jaroszyka 14 w Olsztynie – pokój nr 7 lub 1  tel. 89 543 62 (63).

Oferty należy składać  do dnia 13.10.2020 r. do godz. 830 w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 101 przy ul. Wańkowicza 9 w Olsztynie. Oferta winna być umieszczona w nieoznakowanej kopercie zabezpieczonej przed otwarciem (szczelnie zamkniętej) opatrzonej napisem – OFERTA NA DEMONTAŻ WYPOSAŻENIA HYDROFORNI.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn.